coup d'œil

20210918

z261


261 Sainte-Nadège 
21261 37/6 18/09 Sainte-Nadège 
12262 38/2 18/09 échecs j'ai gagné 
 *__